Velký výběr vína a sektů, destilátů, tabáku a doutníků, slaných i sladkých delikates nejen pro požitkáře.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup veškerého sortimentu v internetovém obchodě provozovaném na doméně  www.donpealo.cz. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.donpealo.cz je obchodní společnost PEAL a.s., U plynárny 412/101, 101 00 Praha 10, IČ:25775634 zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 5999 (dále jen Prodávající). Kontaktní údaje – adresy provozoven, telefony, e-mail apod. jsou uvedeny v sekci Kontakty.

I.Obecná ustanovení

Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb., lze tabákové výrobky prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (tedy e-shopu), pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let. Za tím účelem je prodávající (e-shop www.donpealo.cz) vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele na základě metodiky SZPI (podrobněji níže v sekci Objednání zboží).

Pokud kupujícímu dosud nebyl ověřen věk způsoby uvedenými v článku III., vytvoří kupující v případě tabákových výrobků primárně rezervaci zboží (POZOR: rezervace není objednávkou).

Před vyzvednutím provedené rezervace je nutné dokončit registraci, k čemuž dojde při osobní návštěvě vybrané prodejny a provedení kontrolou totožnosti a věku kupujícího. Obě ověřované skutečnosti, tj. totožnost a věk kupujícího potvrdí obsluhující personál elektronickým záznamem do administrace eshopu a teprve tímto okamžikem dochází ke změně rezervace na objednávku, jejíž vlastnosti popisuje následující odstavec.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek a že s nimi v tomto znění souhlasí. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Objednávka kupujícího je akceptací nabídky prodávajícího uveřejněné na internetových stránkách obchodu.

Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem potvrzení doručené objednávky prodávajícím a zároveň okamžikem předání zboží kupujícímu, když tyto podmínky musí být splněny obě, jinak kupní smlouva a tím ani závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím nevzniká.

Doručení objednávky prodávajícímu je kupujícímu vždy neprodleně potvrzeno e-mailovou zprávou. Mezi kupujícím a prodávajícím vznikají práva a povinnosti okamžikem uskutečnění objednávky, vlastnické právo ke zboží pak přechází okamžikem jeho prodeje, kterým se rozumí fyzické předání zboží.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám. Kupujícímu je zaslána v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy, je tedy kupujícímu umožněna její archivace a reprodukce.

Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.donpealo.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující využívá.

Kupní smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Skutečnosti a právní vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí v případě spotřebitele občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).

Pozor důležité upozornění:

Osobám mladším 18 let je zakázáno prodávat tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a alkoholické nápoje.

Při prodeji výrobků, které mohu být prodávány pouze osobám starším 18 let, můžete být vyzváni k prokázání plnoletosti (věk 18 let). Pokud nebude možné věk spolehlivě ověřit, nedojde k předání zásilky! Děkujeme za pochopení.

Naše společnost poskytuje služby pouze na území ČR.

II.Ceny

Veškeré ceny v našem obchodě jsou uváděny včetně DPH.

Ceny nezahrnují náklady na doručení zboží kupujícímu – cena za dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání zboží. Viz kapitola V. těchto Obchodních podmínek. 

III. Objednání zboží

Upozornění: Vybrané položky lze nakupovat pouze po balení (popis zboží vždy obsahuje informaci o tom kolik kusů balení obsahuje). Zobrazená cena je vždy za objednávané množství tzn., že pokud je zboží prodáváno po balení je uvedena cena za celé balení. Ceny výrobků jsou uvedeny s DPH.

Jakmile si vyberete požadovaný výrobek a rozhodnete se jej objednat, zadejte do příslušného políčka počet KS/BAL (předem je u zboží automaticky vyplněné množství 1KS/1BAL). Poté klikněte na ikonu "Nákupní košík/Koupit". Tím zboží přidáte do svého košíku a můžete dále pokračovat ve výběru zboží.

Pokud jste již objednali vše, co jste chtěli, zkontrolujte si pečlivě obsah Vašeho nákupního košíku. Je-li vše v pořádku, klikněte na ikonu "Pokračovat". Následuje další krok, kterým je výběr dopravy a způsobu úhrady.

Dále následuje vyplnění formuláře. V něm uvedete své údaje nezbytné k bezproblémovému doručení zásilky. Kupující odpovídá za to, že údaje uvedené při objednávce jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti.

Předposledním krokem je rekapitulace celé objednávky včetně dopravy, způsobu úhrady, doručovací adresy a v případě potřeby adresy fakturační. Zde doporučujeme vše ještě jednou pečlivě překontrolovat.

Poté zbývá už jen poslední věc – odeslání objednávky. Po odeslání objednávky obdržíte během několika minut na Váš e-mail potvrzení objednávky, která byla zaslána k vyřízení. Objednávky jsou závazné.

Výjimkou z uvedeného postupu je objednávání tabákových výrobků:

Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb., lze tabákové výrobky prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let. Za tím účelem jsme jako prodejce těchto výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (e-shop www.donpealo.cz) vybaveni počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele na základě metodiky SZPI těmito způsoby:

 • podle identifikačních údajů uvedených v průkazu totožnosti při předchozí osobní registraci na prodejně maloobchodní sítě Don Pealo
 • prostřednictvím redukované kopie průkazu totožnosti, ve které jsou anonymizovány (skryty) všechny ostatní údaje s výjimkou údaje o tom, že se jedná o občanský průkaz (cestovní doklad) a dále jména, příjmení a datumu narození jeho držitele (my jsme povinni dbát na to, abychom neporušili ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů)
 • případně jiným hodnověrným a jednoznačným způsobem, jako např. ověření identifikačních údajů uvedených v průkazu totožnosti prostřednictvím třetí osoby (kupující zašle na centrálu naší společnosti kopii listiny s podpisem ověřeným na Czech point nebo kurýrem, na které lze z ověřovací doložky vyčíst, kdo listinu podepsal a jaký má věk).

Vytvořit objednávku, která obsahuje tabákové výrobky může pouze registrovaný zákazník, tzn. ten u kterého byla již dříve ověřena totožnost a věk.

Pokud zákazník není registrovaný/ověřený, vytvoří si rezervaci. Před vyzvednutím rezervace je ze zákona nutné dokončit registraci, k čemuž dojde při osobní návštěvě vybrané prodejny kontrolou totožnosti a věku.

IV. Způsoby platby

Objednané zboží lze zaplatit jedním z následujících způsobů:

 • hotově – v případě osobního odběru objednaného zboží v některé z našich provozoven.
 • kartou na prodejně – pouze v případě osobního odběru na našich provozovnách.
 • dobírkou – kupní cena objednaného zboží se hradí v okamžiku jeho doručení poštovním doručovatelem nebo pracovníkem přepravní služby tzn. při převzetí zásilky.
 • bankovním převodem – na objednávce bude uvedeno číslo účtu a také variabilní symbol (č. objednávky), který bude vaši platbu identifikovat. Objednané zboží je expedováno až v okamžiku připsání částky na účet Prodávajícího.

Při platbě předem bankovním převodem využijte tento bankovní účet:

 • Komerční Banka: 123-4263080207/0100

Jako variabilní symbol uvádějte prosím číslo objednávky.

V. Doručení zboží

Zde jsou uvedeny dostupné způsoby doručení zboží a úhrady  zásilek.

Osobní odběr

Osobní odběr zboží je možný v kamenných provozovnách Prodávajícího. V objednávce kupující označí, na které provozovně si zboží převezme: Tento způsob dodání zboží je zdarma.

Přepravní služba WEDO

Přeprava zboží po celé ČR do 50 kg. Zboží bude dopraveno buď na dobírku nebo lze kupní cenu uhradit bankovním převodem předem. Doručovatel WEDO se kupujícímu telefonicky ohlásí před příjezdem. Doprava je hrazena kupujícím ve výši 149,-Kč (99,-Kč doprava + 50,-Kč doběrečné). Při platbě předem bankovním převodem je cena dopravy 99,-Kč. V případě objednávky zboží v hodnotě převyšující 3.000,- Kč je tento druh dopravy poskytován zdarma.

Při nákupu více výrobků na jedné objednávce se dopravné nesčítá.

Kupujícímu je doporučeno zkontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost krabice atd.) za asistence řidiče a převzít ji pouze tehdy, je-li zásilka kompletní a není viditelně poškozena. V opačném případě doporučujeme zaznamenat odmítnutí zásilky (a její poškození) do přepravního listu. Současně je kupujícímu doporučeno odmítnutí neúplné či poškozené zásilky oznámit obratem Prodávajícímu.

Pokud kupující zjistí poškození zásilky až po jejím převzetí, je nutné poškozené zboží nafotit a zaslat fotky mailem na objednavky@donpealo.cz, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zásilky.

Pozor důležité upozornění:

Osobám mladším 18 let je zakázáno prodávat tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a alkoholické nápoje.

Při prodeji výrobků, které mohu být prodávány pouze osobám starším 18 let, můžete být vyzváni k prokázání plnoletosti (věk 18 let). Pokud nebude možné věk spolehlivě ověřit, nedojde k předání zásilky! Děkujeme za pochopení.

Naše společnost poskytuje služby pouze na území ČR.

VI. Odstoupení kupujícího od smlouvy

Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Toto právo se nevztahuje na kupujícího – podnikatele (tzn. kupní smlouva uzavřená kupujícím na IČ).

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a dále od smlouvy na dodávku audio, video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal. Toto právo rovněž nelze využít u smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Pro snadné a rychlé vyřízení věci doporučuje Prodávající spotřebiteli následující postup:

 • zaslat Prodávajícímu písemné sdělení o odstoupení od smlouvy, v němž bude pro snadnou identifikaci uvedeno číslo objednávky, číslo bankovního účtu a datum nákupu
 • Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde:
 • doručit Prodávajícímu zboží zpět na adresu PEAL a.s., U plynárny 412/101, 101 00 Praha 10, osobně nebo poštou.

Zboží, které obdržel, spotřebitel zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

S ohledem na možná rizika škody při přepravě zboží zpět k Prodávajícímu, je vhodné zboží zaslat nejlépe v původním obalu, případně jej zabalit do jiného vhodného obalu, který bude zboží dostatečným způsobem chránit. Současně je vhodné zásilku zaslat doporučeně (nikoliv na dobírku) a pojistit ji, neboť Prodávající nemůže nést odpovědnost za případnou ztrátu či poškození vraceného zboží při přepravě zpět  k prodávajícímu.

Doporučujeme, aby vrácené zboží bylo nepoškozené, bez známek opotřebení a kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu atd.).

Spotřebitel musí při využití tohoto práva na odstoupení prokázat existenci kupní smlouvy, což lze nejlépe zasláním dokladu o koupi (faktura, dodací list) v každém případě je spotřebiteli doporučeno ponechat si alespoň kopii takového dokladu.

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu nevzniknou další náklady.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace (vady) zboží.

VII. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím zcela, případně zčásti, jestliže se plnění, které je předmětem kupní smlouvy stane nemožným (tzn. objednané zboží se již nevyrábí, nedodává a nelze jeho dodání zajistit ani za ztížených podmínek, či po sjednaném čase).

V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána složenkou na jeho adresu v nejkratším možném termínu.

VIII. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Společnost PEAL a.s., provozovatel internetového obchodu www.donpealo.cz je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Společnost PEAL a.s. je Úřadem pro ochranu osobních údajů zaregistrována pod číslem 00042060.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití a budou použity výhradně ke komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím a k úspěšnému splnění kupní smlouvy, případně dalších povinností z ní plynoucích. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Zákazník uzavřením smlouvy, registrací zákazníka či žadatele o novinky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník má dále právo na vymazání svých osobních údajů z databáze Prodávajícího, pokud o to písemně požádá.

Více najdete v podsekci Ochrana osobních údajů 

 

Reklamační řád

Tento reklamační řád platí pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.donpealo.cz od prodávajícího PEAL a.s., IČ: 25775634, se sídlem U plynárny 412/101, 101 00 Praha 10.

Tento reklamační řád blíže vymezuje práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího plynoucí z odpovědnosti za vady a způsob uplatnění a vyřízení reklamací, přičemž se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,  ve znění pozdějších předpisů. Tento reklamační řád je součástí Obchodních podmínek Prodávajícího a jako takový je součástí uzavřené kupní smlouvy.

I. Místo a způsob uplatnění reklamace

S vyřízením se můžete obrátit na naše provozovny (jejich seznam a kontaktní údaje jsou uvedeny v sekci Provozovny), kde vám rádi poradíme a případnou reklamaci plně vyřídíme, stejně tak se s reklamací můžete obrátit na sídlo naší společnosti uvedené v úvodu tohoto reklamačního řádu a v sekci Kontakty.
Reklamaci lze samozřejmě uplatnit i korespondenčně, zasláním reklamovaného zboží na adresu Prodávajícího: PEAL a.s., U plynárny 412/101, 101 00 Praha 10. V takovém případě je kupující povinen spolu se zbožím zaslat i co nejpodrobnější popis vady spolu s informací jaký způsob vyřízení reklamace preferuje.

II. Odpovědnost za vady (záruční doba)

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí a využít tak tzv. právo z vadného plnění.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí bez vady a že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí kupujícím vykazuje vady, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o vadě věděl nebo vadu sám způsobil. V případě, že se vada projeví do 12 měsíců od převzetí věci, se považuje za vadu existující již při převzetí zboží, pokud se neprokáže opak.

Doba, kdy lze uplatnit právo z vadného plnění, začíná běžet dnem převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba ode dne jeho převzetí.

III. Práva z vadného plnění (reklamace)

Vyskytne-li se vada v době dvou let od převzetí věci, má kupující následující práva:

 • Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 • Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
 • Jde-li o vadu odstranitelnou, která se vyskytla potřetí, když došlo dříve ke dvěma opravám stejné vady, nebo má-li zboží současně nejméně tři vady a z těchto důvodů nelze věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
 • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

Při oprávněné reklamaci má dále kupující, nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na následující případy:

 • vady způsobené běžným opotřebením výrobku,
 • mechanické poškození zboží kupujícím nebo jinou osobou,
 • poškození zboží v důsledku jeho používání v rozporu s návodem k použití nebo v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen či nadměrným přetěžováním výrobku,
 • poškození způsobené neodborným zásahem (oprava, rozebírání apod.) do zboží,
 • poškození způsobené nedodržením podmínek pro odbornou montáž s instalací,
 • poškození způsobené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
 • životnost výrobku marně uplynula.

IV. Vyřízení reklamace

K řádnému uplatnění reklamace musí kupující učinit v době do dvou let od převzetí věci (záruční době) prodávajícímu oznámení o uplatnění reklamace, z kterého bude plynout, jaké vady reklamuje. Pokud je reklamace uplatňována písemnou formou, musí být v záruční době prodávajícímu oznámení o reklamaci i doručeno. Kupující je povinen prokázat prodávajícímu existenci vady, vadu podrobně popsat a doložit, že zboží bylo u prodávajícího zakoupeno a k datu uplatnění reklamace dosud neuplynula doba odpovědnosti za vady věci (což lze nejlépe předložením záručního listu nebo daňového dokladu o koupi).
Pro přepravu zboží k prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zabalit zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a v případě zasílání zboží označit zásilku příslušnými symboly. Zboží nemusí být v původním obalu (přesto původní obal doporučujeme), nicméně dodržení výše doporučených zásad minimalizuje riziko poškození zboží při přepravě. Nebezpečí škody při přepravě nese kupující.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu (viz výše).

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje (reklamační protokol). Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu, aby si tato potvrzení uchovával po celou záruční dobu, zejména pro případnou další reklamaci.

V. Mimosoudní řešení sporů

Pro řešení sporů mimosoudně doporučujeme se obrátit na Českou obchodní inspekci www.coi.cz.

V Praze dne 1.2.2016
PEAL a.s.

 

Reklamační řád a záruční podmínky elektronické cigarety

Rádi bychom Vás upozornili na některé důležité skutečnosti:

1. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k obsluze a důsledně se jím řiďte.
2. Při používání výrobku jiným způsobem nebo používání v rozporu s návodem nebude reklamace uznána za oprávněnou.
3. Nevhodný výběr výrobku a skutečnost, že výrobek nevyhovuje Vašim požadavkům, nemůže být důvodem k reklamaci.
4. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobné jeho obvyklým užíváním. Dále pak na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením, upravováním výrobku, či mechanickým poškozením. V případě zájmu však může být nabídnuta cena opravy, se kterou však reklamující musí písemně souhlasit (email nebo osobně).
5. Reklamace nebude uznána za oprávněnou v případě, že je výrobek vystaven po delší dobu nepříznivému vnějšímu vlivu (např. přímé sluneční záření, jiné záření či vystavení elektromagnetickému poli, po přepětí v síti apod.).
6. Standardní 24 měsíční doba odpovědnosti za vady se vztahuje na elektrické a elektronické komponenty – tedy baterie, dobíjecí adaptéry, dobíjecí pouzdra PCC apod.
Z hlediska životnosti jsou jednotlivé komponenty a příslušenství elektronických cigaret rozděleny do 3 kategorií:
a) Baterie a další elektronické součásti – u všech baterií je životnost 300 dobíjecích cyklů, přičemž kapacita baterie postupně klesá (přirozený jev u všech typů baterií, považovaný za běžné opotřebení).
b) Atomizery, cartomizery, cleanomizery a další příslušenství, sloužící k plnění liquidem – jedná se o spotřební materiál, jehož živost je 10 dní až 3 měsíce. V tomto případě se životnost odvíjí od četnosti použití, způsobu zacházení, použitém liquidu apod. Součástí těchto produktů je mj. žhavicí spirálka, která přeměňuje liquid v páru a nosné medium, přivádějící liquid ke žhavicí spirálce (knoty, vata). Používán dochází k postupnému zanášení spirálky i knotů a tedy k postupnému snižování výkonu. Hustší liquidy (např. „čokoláda“) zanášejí spirálku více než řidší (např. tabákové). U tohoto příslušenství lze tedy akceptovat reklamace pouze na závady, reklamované bezprostředně po zakoupení (výrobní vady, mechanické poškození apod.).
c) Liquidy a náplně – na tyto produkty nelze reklamaci uplatnit. Jedná se o spotřební materiál k elektronickým cigaretám. Tyto produkty nelze ani vracet. U liquidů je akceptovatelná pouze reklamace na prošlou dobu spotřeby, která činí 2 roky a je vyznačena na obalu liquidu.
7. Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.
8. Kupující je povinen prohlédnout si zboží ihned po převzetí a zkontrolovat, zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad.
9. Zboží, které je reklamováno, je nutno vrátit v původním obalu, včetně dokladu o zakoupení, který poslouží jako záruční list.
10. Reklamaci je možné uplatnit u prodávajícího formou vyplnění reklamačního protokolu s písemným popisem závady a kontaktními údaji (jméno, adresa, telefon nebo e-mail)
11. Vada výrobku, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude odstraněna opravou nebo případně výměnou součásti výrobku. V takovém případě je vzhledem k povaze vady neúměrné, aby byl vyměňován celý výrobek. Kupující, který uplatní reklamaci, nevzniká nárok na části výrobku, které byly vyměněny.
12. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po vyřízení reklamace dostane kupující jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Kupující spotřebitel má v případě výskytu neodstranitelné vady, která brání užívání zboží jako zboží bez vady, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci

PEAL a.s.

00.00 KčPlatit